Kva treng du hjelp til?

Mat med meining

NYTT kurs som startar opp i januar 2020!! Er dette gåva du treng til deg sjølv for 2020, med vanar som kan holde? 

Dette er eit kurs for deg som;

- ønskjer auka energi, konsentrasjon og overskudd
- kjenner kvardagsjaget og stresset presser på strupen
- treng struktur på mathandel og måltida
- vil kjenne deg mett
- treng å gå bort frå denne "små-etinga"
- vil oppnå helsegevinst utan kjensle av å "misse" noko
- treng fagleg rettleiing og motivasjon
- treng jamnleg oppfølging og oppmuntring
- er overvektig, har fedme, revmatisme, diabetes type-2, hjarte- og karsjukdomar eller jamnt over har ein stressa kvardag


INFORMASJON OM KURSET:

 • 13 stk kursøkter
 • Du kan melde deg på kurs på dagtid eller kveld: --> Onsdagar kl. 13:00 - 14:30 eller 19:00 - 20:30
 • Kursdatoar uansett dag- eller kveldskurs: 15/1, 22/1, 29/1. 12/2, 26/2. 11/3, 25/3. 15/4, 29/4. 13/5, 27/5. 10/6 og 24/6.
 • Januar - juni 2020
 • 10 stk deltakarplassar per kurs

 • Kvinner og menn er velkomne - òg aktuelt for par

 • Pris: 6490,-


Innhold i "MAT MED MEINING":
- Tema: Maten sin påverknad på helsa. Matvarekunnskap. Kjensler rundt mat. Stress. Di indre stemme. Dine mål. Fysisk aktivitet. Trivsel og lykke. Søvn. Verktøy for planlegging. Tarmflora. Vegen vidare.
- Eiga kursmappe
- Oppfølging kvar veke i 6 månadar
- Ny vekemeny til inspirasjon kvar månad
- Tilrettelegging ved evt. intoleranse eller allergi
- Jamnleg nye oppskrifter
- Turgruppe kvar onsdag kl. 18:00 - 19:00
- Enkel, men god servering
- 4 stk TANITA- kroppsanalyser
- Vekt og midjemål kvar kursdag
- Oppgåver etter nytt tema
- Lukka deltakargruppe v/ Facebok/ Snapchat
- Tilbod om deltaking i gruppe for vedlikehold etter sommaren

Oppstart: 15. januar 2020

Livsstilspakken

Treng du å gjere noko med korleis du lever? Du er kanskje usikker på kor du skal starte - og kva vanar du treng å endre på? Ofte kan fleire små endringar over tid gjere deg kjempegodt!

Oppstartssamtale 60 min m/ første kroppsanalysen og måleband. Vidare;

- Totalt 20 stk konsultasjonar mellom deg og meg

- Vektmåling ved kvar konsultasjon

- Måleband buk og hofte kvar 2. konsultasjon

- Kroppsanalyse ved 10. konsultasjon og 20. konsultasjon (totalt 3 stk)

- Fokus på ditt eller dine framtidsmål og kva åtferdsmål som må til for at DU skal meistre å kome dit!

- Kosthold, ernæring, fysisk aktivitet, søvn, stress og planlegging vil stå i fokus

Oppstart: Når du er klar!

Pris: 7980,-

.

Ernæringsterapi

Kjenner du på ubehag i kroppen som kan variere i smertegrad, type smerte og lokasjon i kroppen?

Dersom du kjenner på ubehag i kroppen som kan slå seg av og på som ein brytar, så kan vitamin- og mineralmangel vere blant årsakene. Ei bevisstgjering rundt kosthold og livsstil er essensielt.

"Dei smarte vala i kvardagen":

Oppstartssamtale 60 min.; Samtale. Bruk av skjema for ernæringsterapi. Kroppsanalyse (veging).

2 oppfølgingssamtalar 45 min.

2 stk. kroppsanalyser à 15 min.

Du og eg legg framdriftsplanen i lag, om det seg vere for få månader opptil 1 år frå startdato.

Oppstart: Når du er klar!

Pris: Kr. 2590,-


Kostholdsrettleiing

Ønskjer du å få tips og råd om matinntaket ditt, måltidsrytma og matvarevalg?

Med utgangspunkt i basalforbrenninga di, kvardagsaktivitet og fysisk aktivitet og det du et; di matdagbok, så kan eg korrigere deg mot smartare byggeklossar. Du vil få "Kosthold for ein dag" tilsendt til din e-post.

Pris: Kr 990,-

Oppfølging:

30 min. kr.: 399,-

60 min. kr.: 750,-


Matintoleransetest

"96 matvarer standard panel IgA/IgG":

Vi er alle ulike, og for deg kan ei eller fleire matvarer vere medvirkande årsak til dine helseproblem. Denne testen (kapillærprøve, blodkort) gir svar på 2 antistoff; IgG og IgA. Med eit testresultat treng du ikkje tvile og lure - her får du svar og motivasjon!

Pris: Kr 3700,-

Oppfølging v/ behov à 30 min.: Kr. 399,-

Vidare er det høve for å sjekke 144 matvarer, panel for 144 vegetariske matvarer, inhalantar, cellestoffskifte og miljøgifter. To sistnemnde er urintest som måler metabolitter (restar etter miljøgifter) og organiske syrer. Eg kan rettleie deg i utvalet til laboratoriet EU BioTek AS.

Ta kontakt ved spørsmål.


TANITA Kroppsanalyser

Få ekstra motivasjon til å halde på gode treningsvanar og kostholdsendringar! Kroppsanalyser med 8-12 vekers mellomrom. Kjenn- men også les at endring skjer!

Utskrift ved kvar analyse, Kostholdstips.

Her får du svar på di:

 • Kg kroppsvekt
 • Mengde feitt i prosent og kg

 • Fettfri masse

 • Muskelmasse

 • Beinmasse

 • Mengde vatn i kroppen

 • Visceral fettratering (bukfett)

 • BMI

 • BMR (basalforbrenning. Minimums- kcal- inntak)

 • Metabolsk alder (NYTT!)

* Dersom du trener meir enn 12 t pr. veke, øver til stevne, konkurranse eller er idrettsutøvar på heiltid, då vil du bli ratert og vurdert som "atletisk". Elles er dei aller fleste av oss i kategori "standard".

* Referanseområder for målingane av fett, BMI, visceralfett, muskelmasse og BMR.

Pris: Kr. 399,- for 1 stk analyse.

Pakke: Kr. 999,- for 3 stk analyser.


Ned i vekt med Eurodiet

Stikkord om Eurodiet:

 • For deg med BMI >30 eller >27 med følgesjukdomar.
 • Eurodiet er ein vektreduksjonsmetode under fagleg oppfølging som hjelper deg til å omprogrammere ditt kosthold.

 • Personleg oppfølging
 • Tilpassing til mål, behov og preferansar
 • Enkelt å følgje - lett å like


Individuell gjennomføring ELLER gruppebasert kurs.

Kursmateriell og kroppsanalyser er inkludert.

For gruppebasert kurs:

 • Kursmateriell, bok, kroppsanalyser og oppfølging er inkludert.
 • 4 kurskveldar (1 kveld 1., 3., 5. og 7. mnd.)

 • 3 konsultasjonar à 30 min. (første gong etter 1. kurskveld, så ved 4. og 6. mnd.)

Pris: Kr. 5000,- (din mathandel kjem i tillegg)