Kva treng du hjelp til?

Mat med meining

NYTT kurs som startar opp i januar 2020!! Er dette gåva du treng til deg sjølv for 2020, med vanar som kan holde? 

Dette er eit kurs for deg som;

- ønskjer auka energi, konsentrasjon og overskudd
- kjenner kvardagsjaget og stresset presser på strupen
- treng struktur på mathandel og måltida
- vil kjenne deg mett
- treng å gå bort frå denne "små-etinga"
- vil oppnå helsegevinst utan kjensle av å "misse" noko
- treng fagleg rettleiing og motivasjon
- treng jamnleg oppfølging og oppmuntring
- er overvektig, har fedme, revmatisme, diabetes type-2, hjarte- og karsjukdomar eller jamnt over har ein stressa kvardag


INFORMASJON OM KURSET:

 • 13 stk kursøkter
 • Onsdagar kl. 19:00 - 20:30
 • Kursdatoar: 15/1, 22/1, 29/1. 12/2, 26/2. 11/3, 25/3. 15/4, 29/4. 13/5, 27/5. 10/6 og 24/6.
 • Januar - juni 2020
 • 10 stk deltakarplassar per kurs

 • Kvinner og menn er velkomne - òg aktuelt for par

 • Pris: 6490,-


Innhold i "MAT MED MEINING":
- Tema: Maten sin påverknad på helsa. Matvarekunnskap. Kjensler rundt mat. Stress. Di indre stemme. Dine mål. Fysisk aktivitet. Trivsel og lykke. Søvn. Verktøy for planlegging. Tarmflora. Vegen vidare.
- Eiga kursmappe
- Oppfølging kvar veke i 6 månadar
- Ny vekemeny til inspirasjon kvar månad
- Tilrettelegging ved evt. intoleranse eller allergi
- Jamnleg nye oppskrifter
- Turgruppe kvar onsdag kl. 18:00 - 19:00
- Enkel, men god servering
- 4 stk TANITA- kroppsanalyser
- Vekt og midjemål kvar kursdag
- Oppgåver etter nytt tema
- Lukka deltakargruppe v/ Facebok/ Snapchat
- Tilbod om deltaking i gruppe for vedlikehold etter sommaren

Oppstart: 15. januar 2020

Livsstilspakken

Treng du å gjere noko med korleis du lever? Du er kanskje usikker på kor du skal starte - og kva vanar du treng å endre på? Ofte kan fleire små endringar over tid gjere deg kjempegodt!

Oppstartssamtale 60 min m/ første kroppsanalysen og måleband. Vidare;

- Totalt 20 stk konsultasjonar mellom deg og meg

- Vektmåling ved kvar konsultasjon

- Måleband buk og hofte kvar 2. konsultasjon

- Kroppsanalyse ved 10. konsultasjon og 20. konsultasjon (totalt 3 stk)

- Fokus på ditt eller dine framtidsmål og kva åtferdsmål som må til for at DU skal meistre å kome dit!

- Kosthold, ernæring, fysisk aktivitet, søvn, stress og planlegging vil stå i fokus

Oppstart: Når du er klar!

Pris: 7980,-

.

Dei smarte vala i kvardagen

Kjenner du på ubehag i kroppen som kan variere i smertegrad, type smerte og lokasjon i kroppen?

Dersom du kjenner på ubehag i kroppen som kan slå seg av og på som ein brytar, så kan vitamin- og mineralmangel vere blant årsakene. Ei bevisstgjering rundt kosthold og livsstil er essensielt.

"Dei smarte vala i kvardagen":

Oppstartssamtale 60 min.; Samtale. Bruk av skjema for ernæringsterapi. Kroppsanalyse (veging).

2 oppfølgingssamtalar 45 min.

2 stk. kroppsanalyser à 15 min.

Du og eg legg framdriftsplanen i lag, om det seg vere for få månader opptil 1 år frå startdato.

Oppstart: Når du er klar!

Pris: Kr. 2590,-


Vedlikeholdskurs

Har du tidlegare vore innom kurs eller opphold for vektreduksjon hos meg eller andre stader i regionen? Opplever du kvardagen litt på nytt som stressande? Finn du det vanskeleg og utfordrande å holde på dei gode rutinene som du ein gong hadde?

Fortvil ikkje! Du kan melde deg på gruppe for Vedlikeholdskurs, og møte ein gjeng menneske som føler på mykje det same som du. Dette kan vere menneske som har delteke på kurs for livsstilsendring for fleire år tilbake, eller "fersk" deltaker som treng mi støtte endå litt til. Kanskje har du endra livsstil ved andre kurs i regionen eller på eiga hand, og treng å møte til oppfølging, kroppsanalyse, måleband og motivasjon litt nærare? 


--> 3 ledige plassar frå 17. desember kl. 19-20. 

Vidare møtest gruppe for Vedlikeholdskurs siste tysdag kvar månad kl. 19-20. Siste gong blir i juni 2020. 

Pris: 2800,-

Ved vedlikeholdskurset vil du kunne få auka motivasjon til å halde fram med dine livsstilsendringar. Måling kg kroppsvekt kvar gong og måleband midje. Irekna får du 2 stk kroppsanalyser (januar og juni). Kursholdar leier Vedlikeholdskurs, men deltakarar har høve til å kome med ønskje om aktuelle tema. 

For påmelding: Gå til  > Kontakt og send inn skjema/ e-post. 

Kostholdsrettleiing

Ønskjer du å få tips og råd om matinntaket ditt, måltidsrytma og matvarevalg?

Med utgangspunkt i basalforbrenninga di, kvardagsaktivitet og fysisk aktivitet og det du et; di matdagbok, så kan eg korrigere deg mot smartare byggeklossar. Du vil få "Kosthold for ein dag" tilsendt til din e-post.

Pris: Kr 990,-

Oppfølging:

30 min. kr.: 399,-

60 min. kr.: 750,-


Matintoleransetest

"96 matvarer standard panel IgA/IgG":

Vi er alle ulike, og for deg kan ei eller fleire matvarer vere medvirkande årsak til dine helseproblem. Denne testen (kapillærprøve, blodkort) gir svar på 2 antistoff; IgG og IgA. Med eit testresultat treng du ikkje tvile og lure - her får du svar og motivasjon!

Pris: Kr 3700,-

Oppfølging v/ behov à 30 min.: Kr. 399,-

Vidare er det høve for å sjekke 144 matvarer, panel for 144 vegetariske matvarer, inhalantar, cellestoffskifte og miljøgifter. To sistnemnde er urintest som måler metabolitter (restar etter miljøgifter) og organiske syrer. Eg kan rettleie deg i utvalet til laboratoriet EU BioTek AS.

Ta kontakt ved spørsmål.


TANITA Kroppsanalyser

Få ekstra motivasjon til å halde på gode treningsvanar og kostholdsendringar! Kroppsanalyser med 8-12 vekers mellomrom. Kjenn- men også les at endring skjer!

Utskrift ved kvar analyse, Kostholdstips.

Her får du svar på di:

 • Kg kroppsvekt
 • Mengde feitt i prosent og kg

 • Fettfri masse

 • Muskelmasse

 • Beinmasse

 • Mengde vatn i kroppen

 • Visceral fettratering (bukfett)

 • BMI

 • BMR (basalforbrenning. Minimums- kcal- inntak)

 • Metabolsk alder (NYTT!)

* Dersom du trener meir enn 12 t pr. veke, øver til stevne, konkurranse eller er idrettsutøvar på heiltid, då vil du bli ratert og vurdert som "atletisk". Elles er dei aller fleste av oss i kategori "standard".

* Referanseområder for målingane av fett, BMI, visceralfett, muskelmasse og BMR.

Pris: Kr. 399,- for 1 stk analyse.

Pakke: Kr. 999,- for 3 stk analyser.


Ned i vekt med Eurodiet

Stikkord om Eurodiet:

 • For deg med BMI >30 eller >27 med følgesjukdomar.
 • Eurodiet er ein vektreduksjonsmetode under fagleg oppfølging som hjelper deg til å omprogrammere ditt kosthold.

 • Personleg oppfølging
 • Tilpassing til mål, behov og preferansar
 • Enkelt å følgje - lett å like


Individuell gjennomføring ELLER gruppebasert kurs.

Kursmateriell og kroppsanalyser er inkludert.

For gruppebasert kurs:

 • Kursmateriell, bok, kroppsanalyser og oppfølging er inkludert.
 • 4 kurskveldar (1 kveld 1., 3., 5. og 7. mnd.)

 • 3 konsultasjonar à 30 min. (første gong etter 1. kurskveld, så ved 4. og 6. mnd.)

Pris: Kr. 5000,- (din mathandel kjem i tillegg)