Kva treng du hjelp til?

Middagsplan til familie

Kva skal de ha til middag i dag?? Er du komt til botnen i bøtta av idèar og inspirasjon? Er du sliten og trøtt av å tenke?

----------------------------------------------------

Vel, senk skuldrane- eg har gjort jobben for deg! 

Eg har tenkt og eg har skrive middagslista for deg! For 14 dagar! I middagsplan for familie får du:

 • Oppskrifter og framgongsmåte
 • Middagar med kylling, storfe, kvit fisk, feit fisk, salatar og supper.

 • Middagar med ingrediensar du får handla på din matvarebutikk.

 • Alltid middag med grønsaker!

 • Middag du blir mett av!

 • Oppskrifter som små og store kokkar kan hjelpe til med. 

 • "Midt-i-veka- dessert".

 • Noko lite ekstra etter laurdagsmiddagen.


Du har høve til å kjøpe to stk middagsplanar. Når dine 14 neste dagar er unnagjort, så har du muligheit til å handle ein ny plan!

Oppstart/ kjøp av middagsplan: Når du treng!

Pris: 199,-


Slik gjer du:

Send meg e-post (nupenkh@gmail.com) eller gå direkte til "Kontakt" her på sida. Her skriv du at du vil kjøpe middagsplan. Du betaler med VIPPS etter info i e-post. Same dag har du middagsplan for 14 dagar i handa di! 

Mat med meining

Trenger du matvanar som du kan holde i lang tid? Får du dette betre ankra i deg ved å vere i ei gruppe?

Dette er eit kurs for deg som:

- ønskjer auka energi, konsentrasjon og overskudd
- kjenner kvardagsjaget og stresset presser på strupen
- treng struktur på mathandel og måltidsrytme
- vil kjenne deg mett
- skal bort "små-eting"
- vil oppnå helsegevinst utan kjensle av å "misse" noko
- treng fagleg rettleiing og motivasjon
- treng jamnleg oppfølging og oppmuntring
- er overvektig, har fedme, revmatisme, diabetes type-2, hjarte- og karsjukdomar eller jamnt over har ein stressa kvardag


INFORMASJON OM KURSET:

 • 13 stk kursøkter
 • Onsdagar kl. 19:00 - 20:30
 • Kursdatoar: 15/1, 22/1, 29/1. 12/2, 26/2. 11/3, 25/3. 15/4, 29/4. 13/5, 27/5. 10/6 og 24/6.
 • Januar - juni 2020
 • 10 stk deltakarplassar per kurs

 • Kvinner og menn er velkomne - òg aktuelt for par

 • Pris: 6490,-


Innhold i "MAT MED MEINING":
- Tema: Maten sin påverknad på helsa. Matvarekunnskap. Kjensler rundt mat. Stress. Di indre stemme. Dine mål. Fysisk aktivitet. Trivsel og lykke. Søvn. Verktøy for planlegging. Tarmflora. Vegen vidare.
- Eiga kursmappe
- Oppfølging kvar veke i 6 månadar
- Ny vekemeny til inspirasjon kvar månad
- Tilrettelegging ved evt. intoleranse eller allergi
- Jamnleg nye oppskrifter
- Turgruppe kvar onsdag kl. 18:00 - 19:00
- Enkel, men god servering
- 4 stk TANITA- kroppsanalyser
- Vekt og midjemål kvar kursdag
- Oppgåver etter nytt tema
- Lukka deltakargruppe v/ Facebok/ Snapchat
- Tilbod om deltaking i gruppe for vedlikehold etter sommaren

Oppstart: 15. januar 2020

Neste oppstart: Dato kjem!

Livsstilspakken

Treng du å gjere noko med korleis du lever? Du er kanskje usikker på kor du skal starte - og kva vanar du treng å endre på? Ofte kan fleire små endringar over tid gjere deg kjempegodt!

Oppstartssamtale 60 min m/ første kroppsanalysen og måleband. Vidare;

- Totalt 20 stk konsultasjonar mellom deg og meg

- Vektmåling ved kvar konsultasjon

- Måleband buk og hofte kvar 2. konsultasjon

- Kroppsanalyse ved 10. konsultasjon og 20. konsultasjon (totalt 3 stk)

- Fokus på ditt eller dine framtidsmål og kva åtferdsmål som må til for at DU skal meistre å kome dit!

- Kosthold, ernæring, fysisk aktivitet, søvn, stress og planlegging vil stå i fokus

Oppstart: Når du er klar!

Pris: 7980,-

.

Dei smarte vala i kvardagen

Kjenner du på ubehag i kroppen? Vil du ete meir regelmessig og sunnare? Har du bestemt at no skal du ned i vekt?

Ei bevisstgjering rundt kosthold og livsstil er essensielt. Du og eg tek oss tid til ein grundig oppstart, og vi formulerer ditt mål-ark. Dette er ein pakke med 5 stk konsultasjonar.

"Dei smarte vala i kvardagen":

Oppstartssamtale 60 min.; Samtale. Bruk av skjema for ernæringsterapi. Kroppsanalyse (veging).

2 oppfølgingssamtalar 45 min.

2 stk. kroppsanalyser à 15 min.

Du og eg legg framdriftsplanen i lag, om det seg vere for få månader opptil 1 år frå startdato.

Oppstart: Når du er klar!

Pris: Kr. 2590,-


Vedlikeholdskurs

Har du tidlegare vore innom kurs eller opphold for vektreduksjon hos meg eller andre stader i regionen? Opplever du kvardagen litt på nytt som stressande? Finn du det vanskeleg og utfordrande å holde på dei gode rutinene som du ein gong hadde?

Fortvil ikkje! Du kan melde deg på gruppe for Vedlikeholdskurs, og møte ein gjeng menneske som føler på mykje det same som du. Dette kan vere menneske som har delteke på kurs for livsstilsendring for fleire år tilbake, eller "fersk" deltaker som treng mi støtte endå litt til. Kanskje har du endra livsstil ved andre kurs i regionen eller på eiga hand, og treng å møte til oppfølging, kroppsanalyse, måleband og motivasjon litt nærare? 

 

Vidare møtest gruppe for Vedlikeholdskurs siste tysdag kvar månad kl. 19-20. Siste gong blir i juni 2020. 

Pris: 2800,-

Ved vedlikeholdskurset vil du kunne få auka motivasjon til å halde fram med dine livsstilsendringar. Måling kg kroppsvekt kvar gong og måleband midje. Irekna får du 2 stk kroppsanalyser (januar og juni). Kursholdar leier Vedlikeholdskurs, men deltakarar har høve til å kome med ønskje om aktuelle tema. 

For påmelding: Gå til  > Kontakt og send inn skjema/ e-post. 

Kostholdsrettleiing

Ønskjer du å få tips og råd om matinntaket ditt, måltidsrytma og matvarevalg?

Med utgangspunkt i basalforbrenninga di, kvardagsaktivitet og fysisk aktivitet og det du et; di matdagbok, så kan eg korrigere deg mot smartare byggeklossar. Du vil få "Kosthold for ein dag" tilsendt til din e-post.

Pris: Kr 990,-

Oppfølging:

30 min. kr.: 399,-

60 min. kr.: 750,-


Matintoleransetest

"96 matvarer standard panel IgA/IgG":

Vi er alle ulike, og for deg kan ei eller fleire matvarer vere medvirkande årsak til dine helseproblem. Denne testen (kapillærprøve, blodkort) gir svar på 2 antistoff; IgG og IgA. Med eit testresultat treng du ikkje tvile og lure - her får du svar og motivasjon!

Pris: Kr 3700,-

Oppfølging v/ behov à 30 min.: Kr. 399,-

Vidare er det høve for å sjekke 144 matvarer, panel for 144 vegetariske matvarer, inhalantar, cellestoffskifte og miljøgifter. To sistnemnde er urintest som måler metabolitter (restar etter miljøgifter) og organiske syrer. Eg kan rettleie deg i utvalet til laboratoriet EU BioTek AS.

Ta kontakt ved spørsmål.


TANITA Kroppsanalyser

Få ekstra motivasjon til å halde på gode treningsvanar og kostholdsendringar! Kroppsanalyser med 8-12 vekers mellomrom. Kjenn- men også les at endring skjer!

Utskrift ved kvar analyse, Kostholdstips.

Her får du svar på di:

 • Kg kroppsvekt
 • Mengde feitt i prosent og kg

 • Fettfri masse

 • Muskelmasse

 • Beinmasse

 • Mengde vatn i kroppen

 • Visceral fettratering (bukfett)

 • BMI

 • BMR (basalforbrenning. Minimums- kcal- inntak)

 • Metabolsk alder (NYTT!)

* Dersom du trener meir enn 12 t pr. veke, øver til stevne, konkurranse eller er idrettsutøvar på heiltid, då vil du bli ratert og vurdert som "atletisk". Elles er dei aller fleste av oss i kategori "standard".

* Referanseområder for målingane av fett, BMI, visceralfett, muskelmasse og BMR.

Pris: Kr. 399,- for 1 stk analyse.

Pakke: Kr. 999,- for 3 stk analyser.


Ned i vekt med Eurodiet

Stikkord om Eurodiet:

 • For deg med BMI >30 eller >27 med følgesjukdomar.
 • Eurodiet er ein vektreduksjonsmetode under fagleg oppfølging som hjelper deg til å omprogrammere ditt kosthold.

 • Personleg oppfølging
 • Tilpassing til mål, behov og preferansar
 • Enkelt å følgje - lett å like


Individuell gjennomføring ELLER gruppebasert kurs.

Kursmateriell og kroppsanalyser er inkludert.

For gruppebasert kurs:

 • Kursmateriell, bok, kroppsanalyser og oppfølging er inkludert.
 • 4 kurskveldar (1 kveld 1., 3., 5. og 7. mnd.)

 • 3 konsultasjonar à 30 min. (første gong etter 1. kurskveld, så ved 4. og 6. mnd.)

Pris: Kr. 5000,- (din mathandel kjem i tillegg)