Oppfølging 30 min.


Uavhengig av kva teneste du har nytta deg av tidlegare, så kan du inn i mellom ha behov for ei oppfølging? 


Konsultasjon 30 min er for deg som:

  • Treng oppfølging for å kome tilbake på det gode sporet
  • Treng ein å snakke med, lufte dine bekymringar - finne årsakene til bekymringane
  • Kjenner at ein halvtime kan vere akkurat nok for å løfte dine tankar til meir positivt
  • Anten vil møte meg på kontoret eller vi finn kvarandre på Zoom (videoverktøy)

Elles praktisk informasjon:

  1. Oppfølging 30 minutt per gong.
  2. Start når du er klar!
  3. Pris: Kr. 449,-
  4. For andre spørsmål eller ditt ønskje om avtale --> Gå til fanen "KONTAKT" i menylinja --> Fyll inn namn, din epost og beskjed. Trykk "submit" og din epost er sendt!