Kva kan eg hjelpe deg med?

Kostholdsrettleiing

Etter ein samtale om dine mål for kosthold, så vil du få i oppgåve å skrive matdagbok! Med utgangspunkt i basalforbrenninga di, kvardagsaktivitet og fysisk aktivitet og det du et, så kan eg korrigere deg mot smartare byggeklossar. "Kosthold for ein dag" tilsendt til din e-post. 

Pris: Kr 990,-

Oppfølging:

30 min. kr.: 399,-

60 min. kr.: 750,-

Ernæringsterapi

Er du i tvil om du får i deg dei vitaminane du treng? Ikkje minst dei ørsmå, men likevel så viktige minerala? Dersom du kjenner på varige ubehag i kroppen, så kan blant anna vitamin- og mineralmangel vere blant årsakene.

"Dei smarte vala i kvardagen":

Første samtale er basert ut i frå at du har munn og eg har øyrer. Her har vi nemleg tid nok. 

Oppstartssamtale 60 min.; Samtale. Bruk av skjema for ernæringsterapi. Kroppsanalyse (veging). 

2 oppfølgingssamtalar 45 min. 

2 stk. kroppsanalyser à 15 min. 

Du og eg legg framdriftsplanen i lag, om det seg vere for få månader opptil 1 år.

Pris: Kr. 2590,-


Matintoleransetest

"96 matvarer standard panel IgA/IgG": 

Vi er alle ulike, og for deg kan ei eller fleire matvarer vere medvirkande årsak til dine helseproblem. Denne testen (kapillærprøve, blodkort) gir svar på 2 antistoff; IgG og IgA. Med eit testresultat treng du ikkje tvile og lure - her får du svar og motivasjon!

Pris: Kr 3700,-

Oppfølging v/ behov à 30 min.: Kr. 399,-

Vidare er det høve for å sjekke 144 matvarer, panel for 144 vegetariske matvarer, inhalantar, cellestoffskifte og miljøgifter. To sistnemnde er urintest som måler metabolitter (restar etter miljøgifter) og organiske syrer. Ta kontakt ved spørsmål. Tanita- kroppsanalyser

Her får du svar på di: 

 • Kg kroppsvekt
 • Mengde feitt i prosent og kg

 • Fettfri masse

 • Muskelmasse

 • Beinmasse

 • Mengde vatn i kroppen

 • Visceral fettratering (bukfett)

 • BMI

 • BMR (basalforbrenning. Minimums- kcal- inntak)

 • Metabolsk alder (NYTT!)

* Dersom du trener meir enn 12 t pr. veke, øver til stevne, konkurranse eller er idrettsutøvar på heiltid, då vil du bli ratert og vurdert som "atletisk". Elles er dei aller fleste av oss i kategori "standard". 

* Referanseområder for målingane av fett, BMI, visceralfett, muskelmasse og BMR.

Få ekstra motivasjon til å halde på gode treningsvanar og kostholdsendringar! Kroppsanalyser med 8-12 vekers mellomrom. Kjenn- men også les at endring skjer! 

Utskrift ved kvar analyse, Kostholdstips. 

Pris: Kr. 399,- for 1 stk analyse. 

Pakke: Kr. 999,- for 3 stk analyser.


Kurs for livsstilsendring

Stikkord om Brusetmodellen:

 • Færre raske karbohydratar
 • Inga kaloritelling
 • Brukar ikkje pulver
 • Gruppebasert
 • Inspirert av Middehavskosthaldet
 • Kurset har 24 samlingar i løpet av ca. 40 veker
 • Trening er en føresetnad
 • Brukar ny kunnskap innan mentale teknikkar

Kurset er i hovudsak eit program for å oppnå bedre helse. Individuelle mål er i fokus. Fokus på langsiktigheit og bruk av teknikkar for endring av åtferd gir varige endringar av livsstilen. 

Kursperm, kroppsanalyser og jamnleg oppfølging er inkludert. Tilbud om lukka gruppetrening.

Neste kursstart: Ons. 28. aug. 2019 kl. 18 - 19:30. Siste samling: Kurskveld nr. 24- 3. juni 2020.

Pris: Kr 7990,- (din mathandel kjem i tillegg)


Ned i vekt med Eurodiet

Stikkord om Eurodiet: 

 • For deg med BMI >30 eller >27 med følgjesjukdomar.
 • Eurodiet er ein vektreduksjonsmetode under fagleg oppfølging som hjelper deg til å omprogrammere ditt kosthold.
 • Personleg oppfølging
 • Tilpassing til mål, behov og preferansar
 • Enkelt å følgje - lett å like

Individuell gjennomføring ELLER gruppebasert kurs.

Kursmateriell og kroppsanalyser er inkludert.

For gruppebasert kurs: 

 • Kursmateriell, bok, kroppsanalyser og oppfølging er inkludert.
 • 4 kurskveldar (1 kveld 1., 3., 5. og 7. mnd.)

 • 3 konsultasjonar à 30 min. (første gong etter 1. kurskveld, så ved 4. og 6. mnd.)

Neste kursstart: Mån. 16. sept. 2019 kl. 19:30 - 21:00. Siste samling: 4. kurskveld- 16. mars 2020.

Pris: Kr. 5000,- (dine mathandel kjem i tillegg)


Undervisning, foredrag

Ønskjer din skule, barnehage, liten eller stor bedrift undervisning eller foredrag om kosthold, helse og livsstil? Dette kan vere ein avtale for ei økt over ein time eller fleire. Dersom de ønskjer fast avtale til faste tider, så finn vi løysing på dette.

Dette er noko eg syns er utruleg kjekt. Som pedagogutdanna finn eg lett plassen min ved førebuing og gjennomføring. Eg saknar i perioder klasseromet og "elevane", men no kan eg møte desse att ved å motivere og inspirere dykk til å justere sitt kosthold, helse og livsstil! 

Kva tema ønskjer de?

Pris: Kr. 750,- per time (60 min.)