Velkommen!

utrulig kjekt at du har landa her! Du lurer kanskje litt på kven eg er, og kva eg vil med Nupen KostogHelse? Set av 5 minutt, og bli med vidare!


Eg heiter Ingeborg Tusvik Nupen og er 39 år, ernæringsterapeut og kostholdsrettleiar. Eg er frå Ørsta, og bur i Hovdebygda saman med familien min; mannen min Jens, borna våre Selma og Sigurd, katten Kompis og hunden Isa. Du er velkomen til å følgje meg i min kvardag, og få eitt og anna inspirerande bilete eller ord; Nupen KostogHelse (Facebook) eller @nupenkostoghelse (Instagram).


Interesser: 

Så å seie 365 dagar i året elskar eg å lage mat! Eg syns at matlaging er kjekt, mat er fint, spennande, det er godt, fargerikt, styrkande og nødvendig. Mat er ikkje vanskeleg; Mat kan enkelt vere alt dette! Når ikkje mat og ernæring opptek tanken min, så gjer familien min det. Familierøter og band er djupt ankra i meg. Med ungdom i hus kjenner eg at det no er meir rom for å dyrke eigne vennskap. "Walk as you talk"- og det prøver eg på. Vi menneske har ikkje endra oss nemneverdig frå urmennesket, og er skapt for bevegelse. Turar og trening gir meg spelerom for nye idéar, funksjonell kropp, velvære og godt humør! Aller helst er eg aktiv før jobben kallar! Men, ro og kvile er òg nødvendig. Eg også trenger å stoppe opp med jamne mellom og kjenne etter kva det er eg eigentleg trenger. Fordjuping i litteratur, og helst faglitteratur er absolutt topp. Eg kallar meg ein matnerd, fordi eg får aldri nok. Ein er aldri utlærd, og dette gjer det så spennande!


Arbeidsstadar:

 • Vikegata 31 i Ørsta
 • Medi3 avdeling Ålesund 


Utdanning: 

 • Allmennlærar, Høgskulen i Volda, 2005
 • Kroppsøving fordjuping, Høgskulen i Volda, 2005
 • Kostholdsrettleiar, Tunsberg Medisinske Skole, 2008
 • Grunnmedisin, Tunsberg Medisinske Skole, 2016
 • Ernæringsterapeut, Tunsberg Medisinske Skole, 2019


Kurs:

 • Workshop Matintoleranse, 2017
 • Stoffskiftedagen, 2017
 • 7 trinn til god helse, 2017
 • Trening og kosthold, 2018
 • Balansering av fettsyrer, 2019


Sertifiseringar:

 • Kursleiar Bruset- modellen, 2015
 • Matintoleransetesting, EU BioTek AS, 2018
 • Eurodiet- behandlar, 2019


Nupen KostogHelse er min business, som eg gleder meg til og over kvar dag! Eg byggjer styrka samfunnshelse kvar dag gjennom å rettleie individet eller via kursgrupper. Muntlege tilbakemeldingar eller skrivne ord frå kundar/ pasientar om auka kvardagsenergi er SÅ fantastisk kjekt å motta! Dette gjer meg umåteleg stolt. Dette ER mi hylle i livet. 

Nupen KostogHelse gir rettleiing for mennesket i høve mat, kosthold, ernæring, symptom, helseproblem og kvardagsvalga. Du har kanskje vore inne i eit uheldig trakk litt for lenge? Helseproblema blir fleire og vanskeleg å kome ut av? Nupen KostogHelse let seg lett engasjere i mennesket som over tid har stått og stanga i veggen. Hos meg får du hjelp til å prioritere, planlegge og praktisere! Ikkje sjeldan oppmoder eg også min kunde/ pasient om å roe ned og stressredusere. 

- Det skjer ingenting, same kor lite eg et og uansett kor mange turar eg går!

Dette er ein litt for ofte uheldig gjengangar frå mennesket. Du legger merke til at eg skriv om "mennesket", sant? Det er det enkelte individet eg som terapeut syns er så spesielt, fint og spennande utfordrande. Som terapeut dykkar eg ned til ditt mat- og ernæringsbehov. Eg har tid til deg som trenger å fortelje. Eg spør frå fortida di og dine erfaringar. Eg lyttar, og lurer på kvar du vil. Kva trenger du? 

For å lykkast med dei små, men viktige stega langs med, og at du kan ha det godt undervegs, så er eg gjerne i dialog med din fastlege, psykolog, kiropraktor, fysioterapeut eller andre fagpersonar. Kroppen er fasinerande, og der er sjeldan berre èi løysing på dine problem. Eg legg ikkje lokk på det som er utfordrande, men; Eg ønskjer å hjelpe deg til å finne og innsjå kva som er dine triggerar til helseproblem - og saman prøver du og eg å losne denne floken, slik at balansen blir bedre. Nupen KostogHelse kan ikkje gi nokon garanti. Nupen KostogHelse tek tak i din livsstil, og her er det fleire tema som er elementære for at du kan kjenne deg bedre. Det skal vere du som er den handlande, det er DU som skal gjere. Så vil du kjenne at eg er kartlesaren din, og ei positivt rettleiande stemme som får deg inn att på det gunstige trakket!

Har du kjent på den krafta du har i å påvirke eigen kvardag? Det bur uendeleg med muligheiter i deg! Vi har alle ansvar for å ta tak i vårt kosthold, helse og livsstil. Klart du også kan! Med rettleiing, støtte, utredning, oppfølging og motivasjon kan du lykkast endå betre 

     - og varig.

Kosthold - Ernæring - Livsstil